Wettelijke vermeldingen

Algemene informatie

De website www.bioparabolic.com wordt uitgegeven door de maatschappij Parabolic Biologicals bv. Onze hoofdzetel is Rue de l’Ecluse 2 , 1320 Bevekom, België, opgenomen in het handelsregister van de vennootschappen te Nijvel, onder nummer NI 93697. Deze website is voor het grote publiek, apothekers, groothandelaars en winkels, bestemd.

Administrateur: Mevr. Dominique MAES

Concept, realisatie van de website
Correctonet

Grand Place 5 et 7

B-1360 Perwez

Intellectuele eigendom

Parabolic Biologicals is een gedeponeerd handelsmerk

De volledige inhoud van de website bioparabolic.com, de tekeningen, beelden, teksten, logo's, gif-bestanden en iconen en hun vormgeving zijn de exclusieve eigendom van de PARABOLIC BIOLOGICALS bv, met uitzondering van de merken, logo's of inhouden die andere partnervennootschappen toebehoren.

De foto's van de producten zijn niet bindend.

Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van de website of van een van de elementen ervan op welke drager dan ook, en in welke vorm dan ook, voor andere - onder meer commerciële - doeleinden zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van PARABOLIC BIOLOGICALS bv, is verboden en zou een vervalsing zijn die onder het strafrecht valt.

De databanken die op deze website voorkomen, zijn eveneens beschermd door de bepalingen van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 over de juridische bescherming van de databanken.

Vertrouwelijkheid

In het kader van de wet op de informatica en de vrijheden heeft de firma Parabolic Biologials zich ertoe verbonden om de reglementaire en deontologische bepalingen in acht te nemen over de bescherming van de persoonlijke gegevens die via deze site ingezameld kunnen worden.

De op deze website geregistreerde informatie is ofwel niet persoonsgebonden informatie over de bezochte pagina's, ofwel informatie die de bezoeker vrijwillig verstrekt bij het versturen van een e-mail. Deze informatie is louter bestemd voor strikt intern gebruik, conform onze kwaliteitsvisie.

IV - Abonnement op de nieuwsbrief

Het abonnement op de nieuwsbrief (newsletter) is vrijwillig en gaat uit van de surfer door invoering van zijn e-mailadres en activering van het hiertoe bestemde afvinkvakje. Het abonnement is gratis en is geldig tot de vraag om uitschrijving. Onderaan de nieuwsbrief is er een vakje om uit te schrijven.

V – Marktintroductie

De voedingssupplementen die door ons bedrijf Parabolic Biologicals bv op de markt worden gebracht, zijn aangegeven bij de Ministérie van Gezondheid (AFSCA) conform de geldende wetgeving. Zij zijn in overeenstemming met de Europese regelgeving.

stashop Webwinkel Software, op Prestashop's e-commerce blog vindt u nieuws en advies over online verkopen en het runnen van uw e-commerce website.


Tags

Copyright © 2016 Bioparabolic.com All Rights Reserved
Ontworpen door  Fidelo